વ્યસ્ત લોકો માટે સ્વાસ્થ્ય અને ફિટનેસ ટિપ્સ

દેખાવ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, જ્યારે તમે કોઈને મળો છો ત્યારે તમે પહેલી વાર ધ્યાન આપો છો.  જેમ જેમ તમે મોટી થઈ જાવ છો તેમ તેમ શરીર તમને નીચે પડવા દે છે, પરંતુ કેટલીક બાબતો છે જે તમે કરી શકો છો.  કેટલાક વિચારો ખૂબ જ સરળ છે, જ્યારે કેટલાકને થોડું કામ જોઈએ છે, પરંતુ તે […]

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है।  इस अभियान को श्री नरेन्द्र मोदी ने  2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक “स्वच्छ भारत” की परिकल्पना को साकार करने […]

Smartphone Addiction

Smart phone which offers advanced technologies with functionality similar as a personal computer. While offering a standardized platform for application developers a smart phone performs as complete operating system software New technologies available with cellular devices and the introduction of smart phones have become a large part of individual’s lives in the past few decades. […]

MEDITATION: Anxiety with meditation, Know the many health benefits it offers

Health tips during lock down: it you feel bored, tired, stressed and anxious during the ongoing lock down because of corona virus outbreak, and then doing some meditation can be of great help to you. Read here to know how can meditate at home. The practice of meditation helps in much more than reducing your […]

Health is Wealth

We all have heard this proverb every now and then. Health is indeed wealth. Our body is made up of several elements; imbalance in this can cause various problems to our body. Maintain a healthy life should be the top most priority in everyone’s life. Today’s generation have degraded their health quality due to technological […]

EMOTIONAL OPENNESS KEY TO HAPPINESS

Nobody wants to be a follower, but everybody wants to be a leader because of emotional satisfaction derived being a leader. Emotional openness is a fundamental attribute in satisfaction; hence satisfaction should be inclusive of emotion and not just cognitive. Negative emotions have stronger effect on satisfaction than positive emotions. i.e., Mr. Rahul and Ms. Anjali were executives who […]

Understand the emergence of covid-19 and how we respond to eat going forward

The world is paying close attention to the outbreak of covid-19 following eats its emergence in December -2019 in Wuhan china. With a outbreak of a covid-19 declared a pandemic by the WHO (world health organization) people worldwide are working to address it. What topics will you cover? How covid-19 emerged and was identified? How […]

કોરોના અને ભારત સમક્ષ આર્થિક પડકારો

હાલના સમયમાં કોરોના મહામારીએ સમગ્ર વિશ્વને પોતાના ભરડામાં લીધું છે. વિશ્વની વસ્તીમાં ભયનું વાતાવરણ જોવા મળે છે. લોકો સામાજિક અંતર અને એકલપણાની નવી ટેવો શીખી રહ્યા છે. વિશ્વની તમામ સરકારોએ લોકડાઉન જાહેર કર્યા છે. તેનાથી વિશ્વ આર્થિક મંદી તરફ દોરાઈ ગયું છે. જેમાથી ભારત પણ બાકાત નથી. ભારત સમક્ષ આર્થિક પડકારો હિમાલય સમાન ઊભા છે. […]