પૈસો

“પૈસો” શબ્દની ઉત્પત્તિ મૂળ લેટિન ક્રિયાપદ ‘પેન્ડર’ –‘વજન કરવું’ પરથી તથા લેટિન સંજ્ઞા ‘પેન્સમ’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ ‘કંઈક વજન કરેલ’ થયો જેના પરથી સ્પેનિશમાં ‘પેસો’ એટલે કે ‘વજન’ શબ્દપ્રયોગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. સ્પેનિશ-મેક્સિકન ‘પેસો’ હોય કે આપણો ‘પૈસો’ –એનું વજન સરખું જ પડે છે.  ચંદ્રકાંત બક્ષી કહે છે, ‘પૈસા માટે સંસ્કૃત ભાષાએ એક […]

Women Education

India is a country where you can easily find clearest examples of discriminations those women suffer. Education is one of the discriminations that obstacles the empowerment of women. In the ratios of children not going to school and illiteracy among adults’ women are as twice as men. By offering basic education to girls we can […]

INDIA AND TWO CHILD POLICY

We all are aware of the problem of overpopulation in our country. Resources get dwindled due to overpopulation, environmental destruction gets aggravated and problems like unemployment increases. As a part of the solution, state governments like the Assam have decided to bring in the two-child policy. It has been declared especially in Assam, that if […]

વિધ્યાર્થી અને વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ

વસ્તી કે જનસંખ્યાની બાબતમાં ભારતએ ચીન પછી દ્વિતીય સ્થાન પર છે. અને એક અંદાજ મુજબ ૨૦૨૭ સુધીમાં ભારત ચીનથી આગળ નીકળી જશે. હાલમાં ભારતને જનસંખ્યા લાભાન્શ મળી રહ્યું છે. હાલમાં ભારતમાં યુવાનોની સંખ્યા વધારે છે. યુવાનોને નડતી મુખ્ય સમસ્યાઓમાથી એક સમસ્યા એ બેરોજગારી છે. તથા અલ્પ-રોજગાર (શિક્ષણ અનુસાર રોજગાર ન મળવું.) પણ એક મોટી સમસ્યા […]

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP THROUGH LOCAL MONEY LENDING

Social entrepreneurship is all about finding out the social problems and implementing a social change by employing entrepreneurial principles, processes, and operations while Local money lender is a person whose job is to lend money to people in return for payment. When we combine the functions of both social entrepreneurship through local money lender arises. […]

THE LANGUAGE THOUGHT

जब तक भारत देश का राजकाज अपनी ही भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम सभी यह नहीं कह सकते कि भारत देश में स्वराज है। – मोरारजी देसाई “જ્યાં સુધી સર્વે ભાષાઓના જેવી ગુજરાતી ભાષા કવિતારૂપી અલંકારો વડે શણગારાય નહીં, ત્યાં સુધી મારે પાઘડી ન પહેરવી” – પ્રેમાનંદ According to a Collins dictionary language […]

Ubiquitous Commerce: The future of Businesses in India

U-commerce transforms the traditional commerce either geographic or electronic or mobile to a world of unique networks having universal devices. Through this users can do “business anywhere, anytime”; using a wide range of devices to invoke personalized services. Let us understand the meaning of various types of commerce and its meaning in this blog. The […]

Ubiquitous Commerce: The future of Businesses in India

U-commerce transforms the traditional commerce either geographic or electronic or mobile to a world of unique networks having universal devices. Through this users can do “business anywhere, anytime”; using a wide range of devices to invoke personalized services. Let us understand the meaning of various types of commerce and its meaning in this blog. The […]