Mr. Vasantsinh Chavda

MBA, B.Com

Mr. Vipul Tantral

BBA

Mr. Ajay Odhaviya

B.Com

Ms. Arpita Patel

B.Com, B.L.I.Sc, M.L.I.Sc

Mrs. Bindiya Ribadiya

MA

Mr. Selvin Solanki

BCA

Mr. Prem Dohare

Network Engineer

Mr. Chintan Patel

MCA

Mr. Pradip Mepal

B.Com

Mr. Ashok Makwana

B.Com

Mr. Ghanshyam

B.Com